संपर्क साधा

राजा शिवाजी मार्गदर्शन केंद्र

त्र्यंबक रोड ,राजा शिवाजी मार्ग ,हॉटेल सॅलिटियर समोर , तिडके कॉलनी ,नाशिक .

०२५३-२३१५७५५६

अध्यक्ष :- श्री गोपाळराव पाटील

व्यवस्थापक :-श्री युवराज पाटील

मो . ९९७०७८८६६१९

संपर्क : फोन नं . ०२५३-२३१५७५५६

वेळ : स . ८ ते १० सायं . ५ ते ८

info@rajashivajikendranashik.com